Wie ik ben

Profiel

BART VAN KONIJNENBURG 

Ik ben een ervaren beleidsadviseur en projectmanager op het terrein van duurzaamheid, natuur, participatie en stakeholdermanagement. Ik heb ervaring in het bedrijfsleven, bij brancheverenigingen en overheden (gemeente, provincie, Rijk en EU). In het bijzonder heb ik me toegelegd op de samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties. Bij en met brancheorganisaties, overheid en bedrijven heb ik ervaring opgedaan op welke wijze samenwerking het beste tot stand komt. Qua persoon ben ik een verbinder tussen verschillende partijen; ik breng partijen bijeen, waarbij ik gedeelde belangen in kaart breng. In al mijn functies en rollen acteerde ik als “spin in het web”. Ik heb een sterke externe antenne en ben realistisch ten aanzien van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ik ben gericht op samenwerking en sterk op realiseren. Mijn voornaamste interesse ligt op het vlak van duurzaamheid en natuur waarmee ik anderen weet te enthousiasmeren. Ik zie mogelijkheden, neem initiatief, en neem anderen daarin mee.

Duurzaam Doorgaan - DE toekomst!